Informatie

Vrijwilligerstaken en bijdrage

Vrijwilligerstaken en bijdrage

Het overzicht van de openstaande functies vindt u hier: vacatures

De verschillende commissie taken zijn onderstaand uitgelegd. Onderaan de pagina vindt u het regelement en de uitleg over de vrijwilligersbijdrage die CSV jaarlijks aan haar leden vraagt.

Coördinator Sociale Veiligheid

De Coördinator Sociale Veiligheid verzorgt de jaarlijkse aanvragen van Verklaringen omtrent gedrag (VOG) in overleg met de (Jeugd) TC en het bestuur. Verder monitort de coördinator wanneer bestaande VOG's dienen te worden vernieuwd.

Deze taak is 100% administratief van aard en kan door iedereen worden uitgevoerd die basis kennis van excel heeft.

Tijdsbesteding: start nieuwe seizoen hooguit enkele enkele uurtjes.

Lid schoolhandbalcomité

De schoolhandbaltoernooicommissie houdt zich bezig met de organisatie van het schoolhandbaltoernooi dat traditiegetrouw jaarlijks einde handbalseizoen (juni/juli) plaatsvindt.

Alle basisscholen in Castricum en Limmen krijgen in het voorjaar een uitnodiging om hieraan deel te nemen. Het schoolhandbaltoernooi is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die het leuk vinden om te handballen tegen teams van andere scholen uit de gemeente en een gezellige en sportieve dag willen hebben. De wedstrijden vinden buiten bij ons op sportaccommodatie Wouterland plaats, waar we jaarlijks gebruik mogen maken van diverse hockeyvelden. Samen met vele vrijwilligers slagen wij er ieder jaar weer in om er een leuk en sportief evenement van te maken.

De winnaars gaan natuurlijk naar huis met een mooie beker en de eer! 

 • Rond begin maart komt de commissie bij elkaar om de eerst stappen te ondernemen. De datum wordt gepland, waarna de Hockey wordt benaderd of de velden beschikbaar zijn;
 • Een ieder binnen de commissie heeft zijn taken. Omdat de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn; hoeft de commissie slecht enkele keren bij elkaar te komen ten behoeve van de voorbereidingen. Via de app wordt een hoop geregeld!
 • Wanneer de toernooi-dag nadert, zullen de meeste werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De wedstrijdschema’s moeten gemaakt worden, de teams en scholen moeten worden geïnformeerd, de vrijwilligers moeten worden gezocht en worden ingedeeld, Wouterland moet worden klaargemaakt (maken van extra velden), de omroepinstallatie moet geregeld worden, zijn er genoeg ballen? Hesjes? En uiteraard niet te vergeten… de bekers moeten weer blinken op de wedstrijdtafel!
 • Het schooltoernooi is een erg gezellig en bekend toernooi waar jaarlijks wel 300 kinderen op af komen en er elk jaar wel weer een aantal lid worden van CSV. De blije gezichten en nieuwe leden geven altijd veel voldoening voor de organisatie. Daarom wordt het elk jaar weer met veel plezier georganiseerd;
 • Geen verstand en/of kennis van het handbalspel? Dat is bij de organisatie van het toernooi geen probleem!

Tijdsbesteding: enkele uren per maand vanaf maart tot juni.

Lid vrijwilligers

Coördineert het werven en behouden van vrijwilligers alsmede het organiseren van inzet van vrijwilligers.

Taken:

 • Ontwikkelen van een visie op het inzetten van vrijwilligers
 • Inventarisatie van de openstaande, niet structurele taken waarvoor vrijwilligers nodig zijn en het werven van vrijwilligers voor deze taken.
 • Coördinatie van vrijwilligerstaken.
 • Zoeken naar invulling van openstaande (bestuur) functies.

Tijdsbesteding: Dit is een nieuwe functie.

Bijwonen bestuursvergadering naar eigen inzicht.

Lid gebouw en materialen

De handige Harry van CSV

Taken:

 • Uitvoeren van (kleine) reparaties in en om het clubhuis.
 • Het uitzetten van reparaties wanneer deze niet zelf opgelost kunnen worden. Overlegt hierover met de Voorzitter Clubhuis Commissie
 • Signaleren van toekomstig onderhoud
 • Inspectie van het pand voor de start en aan het einde van het seizoen.

Tijdsbesteding: Geen wekelijkse inzet. Op basis van noodzaak, met uitzondering van de inspectie van het pand en terrein aan het begin en einde van het seizoen.

Lid jeugdcommissie

Ondersteunt de Voorzitter Jeugdcommissie met het ontwikkelen van handbalbeleid en activiteiten voor de jeugd.

Taken:

 • Meedenken over het handbalbeleid voor de jeugd
 • Meedenken over teamindelingen en trainingsschema’s inclusief trainers, coaches en teammanagers
 • Helpen met de organisatie van jeugdactiviteiten (gezamenlijk met de overige commissieleden zoals verenigingsdag, grote clubactie)

Tijdsbesteding: Geen structurele wekelijkse inzet. In de voorbereiding naar evenementen kan het meer tijd kosten.

Bijwonen bestuursvergadering naar eigen inzicht.

Walking Handbal initiator

Walking handbal is een leuke dynamische sport die zich vooral op senioren (55plus) richt. Walking handbal is een non-contactsport, waarbij niet wordt gerend. Deze super sociale en gezellige sport is dus niet alleen een goede workout maar bovendien enorm gezellig. Kijk voor meer informatie een een demo filmpje hier.

Het bestuur komt graag in contact met iemand die dit onder begeleiding van het NHV en enkele verenigingen in de omgeving wil vorm geven bij Castricum. Clinics kunnen eenvoudig worden verzorgd in bijvoorbeeld Akersloot of Heemskerk.

Tijdsbesteding: dit is een nieuwe functie

Recreatie handballers initiator​

Omdat handbal een geweldige sport is die je fysiek fit houdt , gezelligheid bied en goed is voor de sociale contacten, zouden wij graag een recreatie handbal avond willen starten waarbij deelneemers via lokale media en socail media worden uitgenodigd mee te doen. Tegen een kleine vergoeding per maand kan iedereen deelnemen aan de wekelijkse open trainingen waarbij gespeeld wordt met de aanwezige deelnemers tegen elkaar. Een of enkele ervaren handballers die het leuk lijkt om dit op te starten worden gezocht. Doel is om handbal voor volwassenen heel laagdrempelig aan te bieden, zoals bij vele andere sporten succesvol is gebleken.

Hulp met opstarten wordt uiteraard vanuit het bestuur geboden.

Tijdsbesteding: dit betreft een nieuwe vacature

Beach handbal initiator​

Ook handbal wordt tegenwoordig steeds meer gespeeld op het zand. Hier gelden iets andere regels en is er bijvoorbeeld geen contact toegestaan. Daarnaast beperkt ook de zachte ondergrond de blessure gevoeligheid bij deze sportvorm. Voor kinderen in ontwikkeling is deze vorm van sport verder een zeer goede aanvulling om tot een dynamisch beweger te ontwikkelen. Door de snelheid van het spelletje en de toernooivorm waarin dit doorgaans wordt gespeeld, vervuld het veel positieve aspecten van een brede doelgroep.

Graag komt het bestuur met iemand in contact die deze tak van sport verder wil gaan ontwikkelen bij CSV.

Tijdsbesteding: dit betreft een nieuwe functie

Vrijwilligersbijdrage*

Welkom bij CSV Handbal. Onze prachtige club bestaat dankzij de bijdrage van onze vrijwilligers en leden. Vele handen maken licht werk! Bij CSV ben je immers niet alleen afnemer, je bent een onderdeel van de vereniging! Ieder lid (of ouder van) draagt daarom zijn steentje bij. Dit bestaat uit team- en vrijwilligerstaken. Zo zijn er teamtaken die verplicht zijn en bij toerbeurt worden ingedeeld door de teammanager:

 • wassen teamkleding;
 • rijden naar uit wedstrijden;
 • schoonmaakdienst CSV;
 • bardienst

Verder zijn er vele vrijwilligerstaken. Ieder lid (of ouder van) die ten minste 12 uur (per seizoen) aan vrijwilligerswerk bij de vereniging heeft bijgedragen, krijgt de betaalde vrijwilligersbijdrage van EUR 50,00 aan het eind van het seizoen terug. Iedereen kan zijn bijdrage leveren door:

 1. training te geven, te coachen, teammanagersrol te vervullen;
 2. een bestuursfunctie te vervullen;
 3. wedstrijden te fluiten;
 4. deelname aan een van de gezellige commissies: feest-, clubhuis- of sponsorcommissie;
 5. ondersteuning aan: de sponsoracties, opknap-, schoonmaak- en onderhoudsdagen clubhuis, toernooien organiseren of ondersteunen;
 6. vervullen van openstaande vacatures
 7. andere leuke initiatieven te ontwikkelen in overleg met het bestuur om handbal te promoten of nog leuker te maken!

Iedereen die zijn vrijwilligersbijdrage terug wil ontvangen, houdt zelf de minimaal 12 gemaakte uren bij. Aan het eind van het seizoen, voor 1 juni, stuur je een overzicht van de gemaakte uren naar de penningmeester, waarna de bijdrage wordt teruggestort of verrekend met de bijdrage van het volgende seizoen. Samengevat:

 • Ieder lid, m.u.v een rolstoelhandballid, betaalt aan het begin van het seizoen EUR 50,00 aan vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage gebruikt CSV om vrijwilligers te belonen en om externe hulp te bekostigen;
 • Ieder lid die de club met ten minste 12 uur per seizoen met een van de vrijwilligerstaken ondersteund verdient zijn betaalde vrijwilligersbijdrage terug;
 • Indien meerdere gezinsleden lid zijn van CSV, kan dus per lid EUR 50,00 worden terugverdiend;
 • Via de punten 1, 3, 5 en 7 is het specifiek ook voor de (jongere) jeugdleden mogelijk om zelf hun bijdrage te leveren;
 • De vrijwilligersbijdrage mag uiteraard door meerdere personen in een gezin worden verdiend, maar uren zijn niet overdraagbaar naar leden buiten het gezin.
 • Ieder lid houdt gedurende het seizoen zelf bij wanneer en hoeveel uur aan vrijwilligerstaken zijn besteed;
 • Is dit aan het eind van het seizoen meer dan 12 uur, dan heb je recht op teruggave van jouw bijdrage; stuur dan voor 1 juni jouw declaratieformulier inzake de vrijwilligersbijdrage naar penningmeester@csvhandbal.nl
 • Na controle wordt de vergoeding verrekend met de bijdrage voor het nieuwe seizoen, of uiterlijk 1 juli terugbetaald als jouw lidmaatschap eindigt.

* de vrijwilligersbijdrage is tot stand gekomen om de kosten voor het uitbesteden van de boekhouding te kunnen dekken. Om een algehele contributieverhoging te vermijden is deze oplossing met ingang van seizoen 2020 succesvol gestart.