Informatie

Lidmaatschap

Handbalschoenen

Gratis kennismaken met handbal

Iedereen kan aspirant lid te worden. Je kunt dan gedurende 2 maanden gratis meedoen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsevenementen. Na die periode maak je de keuze om wel of niet te blijven handballen en word je echt lid. De trainingstijden per team vind je onder trainingstijden. Laat het de trainer even weten als je komt, of neem contact op met de jeugdcommissie (jeugd onder 19 jaar).

Wist je trouwens dat elk team zijn eigen kledingtas heeft? Een shirt en broek hoef je dus niet aan te schaffen.

Aspirant leden kunnen in die 2 maanden gebruik maken van een bal van CSV, wil je direct zelf een bal of andere handbal spullen aanschaffen kijk dan in de CSV ClubShop, daar krijg je ook nog ledenkorting.

Contributiekosten

  • Een overzicht van de contributiebedragen van 2023-2024 vind je in dit contributie-overzicht

CSV Handbal - Ledenbijdragen per 1 juli 2023.pdf

Gegevens wijzigen of opzeggen

De ledenadministratie wordt verzorgd door Inge Oussoren (0640112749 of Ledenadministratie@csvhandbal.nl).

Om de leden- en contributie-administratie zo goed mogelijk te beheren, is het van belang om tijdig wijzigingen zoals bankrekeningen, verhuizingen, opzeggingen, overschrijvingen e.d. schriftelijk of per mail door te geven.

Wil je opzeggen? Het lidmaatschap dient vóór 1 april te worden opgezegd. Bij niet opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 seizoen, tussentijds opzeggen is helaas niet mogelijk. Opzeggingen en overige wijzigingen kunnen alleen in behandeling worden genomen als zij schriftelijk of per e-mail naar Ledenadministratie@csvhandbal.nl worden ingediend.

Het postadres van onze vereniging is:

CSV Handbal
Postbus 154
1900 AD CASTRICUM

Vragen of direct lid worden?

Als jeugdlid tot 19 jaar kun je je richten tot de jeugdcommissie. Overige vragen, informatie, lid worden, wijzigingen of opzeggen kan via de ledenadministratie.

Download het inschrijfformulier:

CSV Handbal - Inschrijfformulier (versie 2016-05).pdf

Voor alle andere vragen kun je ons bereiken via info@csvhandbal.nl

Ondersteunend lid

Als je wil stoppen met spelen, maar toch lid wil blijven en zo de vereniging wil blijven steunen, dan kun je aan het begin van het volgende seizoen ondersteunend lid worden. Tussentijds is niet mogelijk. De contributie die dan in rekening wordt gebracht, is minder dan die van spelend lid. Ondersteunende leden hebben stemrecht bij het NHV en onze vereniging maar zijn niet speelgerechtigd. Ondersteunende leden kunnen ook functies bekleden zoals coach, trainer, verzorger, scheidsrechter etc. en kunnen in die rol op het wedstrijdformulier komen te staan.

Niet-spelend lid

Voor leden die door blessure, ziekte, zwangerschap e.d. tijdelijk niet tot spelen in staat zijn, bestaat er de mogelijkheid een tijdelijke korting te krijgen. Neem in zo’n geval contact op met de ledenadministratie.

Verzekeringen

CSV Handbal heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering via het NHV bij AON verzekeringen. Dit zijn secundaire verzekeringen! Dit betekent dat eerst de eigen particuliere verzekering moet worden aangeschreven en als deze niet aanwezig is, dan gelden in sommige gevallen de verzekeringen van het NHV. De verplichte premie voor deze verzekeringen is ongeveer 1 euro per lid en wordt via de NHV-contributie ingehouden. Meer informatie is te vinden op: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/verzekeringen/ Met vragen of voor meer informatie over verzekeringen, kun je contact opnemen met onze penningmeester via: penningmeester@csvhandbal.nl.