Informatie

Vertrouwenspersoon

CSV handbal wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich op zijn gemak voelt, mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en iedereen met plezier bezig is met handbal. We doen er alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurd waar je je niet prettig bij voelt en met iemand over wilt praten. Daarom heeft CSV binnen de vereniging een vertrouwenspersoon:

Inge Oussoren.

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon van het NHV? Zie voor de contactgegevens: https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden en nauw betrokkenen, dus spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan op deze manier worden voorkomen.

Waarmee kan je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Elk speler, ouders of vrijwilliger CSV kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven;
  2. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. In ieder geval bij het afsluiten van het seizoen, maar indien nodig al eerder, rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen (geanonimiseerd) zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Hoe kan je de vertrouwenspersoon bereiken?

Je kunt Inge Oussoren bereiken via 0640112749

Zijn er nog andere mogelijkheden om vertrouwelijk met iemand te praten?

Ja, je kunt ook altijd terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Meer informatie vind je op de website http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

NOC*NSF heeft bovendien aanvullend nog deze brochure uitgegeven, specifiek gericht op sexuele intimidatie in de sport.