Informatie

Vacatures

CSV zoekt enthousiaste mensen die de club verder willen ontwikkelen. Door dit ruim voor de Algemene Ledenvergadering in oktober te doen is het huidige bestuur in staat om nieuwe mensen goed te begeleiden voordat zij de taken overdraagt. Hieronder zie je een overzicht van alle vacante functies, gevolgt door functiebeschrijvingen in de daaropvolgende sectie.

Vacante bestuursfuncties

Functies die rapporteren aan bestuur

 • Voorzitter jeugdcommissie*
 • Voorzitter Technische Commissie*

* zie uitleg onder

Commissies zonder bestuursfunctie (lid)

 • Aanvulling Sponsorcommissie (per direct): zie uitleg
 • Toernooicoördinator (per direct): zie uitleg
 • Schoolhandbal toernooi organisatie aanvulling: enkele uren per maand (van maart tot juni) zie uitleg
 • Vrijwilligerscoördinator: zie uitleg
 • Walking Handbal initiator: zie uitleg
 • Recreatie handballers initiator: zie uitleg
 • Beach handbal initiator: zie uitleg

Functieomschrijvingen

Voorzitter jeugdcommissie

Is eerste aanspreekpunt voor (ouders van) jeugdleden en zet, in overleg met de TC, het handbalbeleid voor de jeugd uit.

Taken:

 • Overleggen en uitzetten van het handbalbeleid voor de jeugd
 • Het maken van de teamindelingen en trainingsschema’s inclusief trainers, coaches en teammanagers regelen (inclusief bijbehorende administratie)
 • Organiseren van jeugdactiviteiten (gezamenlijk met de overige commissieleden (ook vacant) zoals verenigingsdag, grote clubactie)
 • Verspreiding van informatie in alle jeugdteams en beheer van de appgroepen.
 • Communicatie met ouders (ook bij eventuele problemen)
 • Kick – off meeting met trainers en coaches alsmede evaluatie (2x per jaar)
 • Organisatie en communicatie jeugdraad.

Tijd per week:

Gemiddeld 1 uur per week.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering en vergadering met de jeugdcommissie

Voorzitter technische commissie

Zorgt voor de juiste trainers en coaches op de juiste plek en voor de juiste trainingsfaciliteiten en draagt bij aan de sportieve visie op het handbalbeleid.

Taken:

 • Organiseert trainers/coaches voor de dames en heren teams
 • Maakt trainingsschema’s voor de heren en dames teams
 • Ontwikkelt de visie op het handbal technisch beleid van CSV en overlegt dit met het bestuur
 • Houdt de ontwikkelingen bij op handbalgebied

Tijd per week:

Periodiek (zwaartepunt vanaf februari tot juni) 1 tot enkele uren per maand

Bijwonen bestuursvergadering naar eigen inzicht of op verzoek bestuur (1-2 x per jaar)

Sponsorcommissie

Draagt zorg voor het werven en behouden van inkomsten voor CSV Handbal uit sponsoring/donaties/subsidies.

Taken:

 • Bijhouden en afsluiten van sponsorcontracten (advertenties voor de website, bord sponsoring, shirt sponsoring, toernooi sponsoring)
 • Club van 100 onderhouden
 • Verwerven van fondsen via subsidies (bijv. gemeentelijke subsidies)
 • Nadenken en initiëren van nieuwe mogelijkheden om inkomsten te verwerven voor de club.

Tijd per week:

Afhankelijk van periode. Gemiddeld ca. 4 uur per maand.

Bijwonen bestuursvergadering naar eigen inzicht of op verzoek bestuur (1-2 x per jaar)

Meer weten of meedoen?

Ben je enthousiast geworden en heb je zin om mee te helpen met het besturen van onze gezellige sportvereniging? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@csvhandbal.nl