Informatie

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.S.V. Handbal (hierna: CSV) verwerkt van haar leden, trainers en donateurs. Als je lid wordt van CSV of om een andere reden persoonsgegevens aan CSV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Lees daarom deze verklaring goed door.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
CSV Handbal, Van Haerlemlaan 27, 1901 JM Castricum, KvK-nummer 40634008
De secretaris is bereikbaar via secretaris@csvhandbal.nl

2. Welke gegevens verwerkt CSV en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap verwerkt CSV de volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens, eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 CSV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor contact over het lidmaatschap
 2. voor aan- en afmelden bij certificeringen van derde instanties
 3. voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en/ of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
 4. voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CSV
 5. voor betalingen van het lidmaatschapsgeld, trainingen, of andere diensten waarvoor je een machtiging geeft
 6. voor het sturen van de e-mail nieuwsbrief. met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van CSV te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 Om je te vragen naar jouw ervaringen met CSV, bewaart CSV je naam en telefoonnummer tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap.

3. Beeld- en geluidsmateriaal

CSV maakt gebruik van internet (website), Facebook en WhatsApp (groepsapp) als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. Voor het publiceren van foto’s op de site en Facebook, en voor het meewerken aan opnames door externe instanties vraagt CSV je apart om je toestemming (of die van je wettelijk vertegenwoordigers als je een minderjarig lid bent). Het gaat hierbij specifiek om:

foto’s en video-opnamen maken

intern en extern publiceren van foto’s voor promotiedoeleinden van onze vereniging (bijv. flyers, posters, website en sociale media)

foto’s en video-opnamen via WhatsApp ontvangen.

4. Bewaartermijnen

CSV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend vernietigt CSV de persoonsgegevens. Beeld- en geluidsmateriaal gemaakt tijdens jouw lidmaatschap blijven eigendom van CSV, die deze kan gebruiken voor de doeleinden beschreven in artikel 3.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CSV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CSV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers heeft CSV verwerkersovereenkomsten afgesloten.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kunt contact opnemen met de secretaris van CSVvia secretaris@csvhandbal.nl, om:

 1. een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CSV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. bezwaar temaken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of beeld- en geluidsmateriaal als bedoeld in artikel 2 en 4.
 3. een klacht in te dienen over de wijze waarop CSV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt.
 4. alle andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

7. Cookie en analytics

7.1 Deze website gebruikt een cookie, een klein bestand op je computer, om statistieken bij te houden over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers (analytics).

7.2 CSV heeft Google Analytics volgens de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Om de kwaliteit en veiligheid van csvhandbal.nl te waarborgen, heeft CSV de volgende maatregelen ten aanzien van het analytics-cookie genomen:

 1. Het cookie is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het eigendom is van CSV, en niet van Google.
 2. CSV gebruikt dit cookie niet voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
 3. CSV heeft ervoor gezorgd dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt.
 4. CSV maakt geen gebruik van ‘behavioural targeting’, waarmee gebruikers op basis van hun klikgedrag speciale inhoud krijgen te zien; jouw surfgedrag blijft voor CSV onbekend.
 5. CSV verwerkt gegevens uit contactformulieren nooit in Analytics.
 6. CSV deelt geen persoonsinformatie met Google of andere partijen.
 7. CSV heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
 8. Het cookie blijft zes maanden geldig.

De verkregen statistieken zijn zoveel mogelijk anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

7.3 Opt-out

Als je Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kun je een opt-out plugin voor jouw webbrowser downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

7.4 Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (CSV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Wijzigingen

CSV kan deze privacyverklaring wijzigen. In dat geval maakt CSV de wijzigingen bekend via de website.