Informatie

Gedragscode

Wij houden ons aan onze afspraken en reglementen. Voorbeeld: als we moeten fluiten, zorgen we dat we er zijn. Maar ook komen we op tijd voor trainingen en wedstrijden en melden we ons (op tijd) af als we niet kunnen.

  • Wij hebben aandacht voor nieuwe leden, ouders van jeugdleden en we besteden aandacht aan het elkaar (leren) kennen.
  • Wij kunnen elkaar aanspreken op gedrag, we spreken dus mét elkaar en niet over elkaar.
  • Wij blijven van de eigendommen af van een ander, gaan respectvol met elkaar om en ons spel kenmerkt zich door fairplay.
  • Wij staan voor plezier: plezier in trainen, spelen maar ook coachen, trainingen geven, besturen, vrijwilligerswerk en het meedoen aan andere activiteiten dan handbal.
  • Wij dragen ons steentje bij door te helpen met toernooien, trainingen, open dagen en andere zaken.
  • Wij tasten niemand aan in zijn of haar waarde en onthouden ons van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
  • Wij zorgen voor een veilige omgevingen scheppen sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
  • Wij tolereren geen enkele vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik.
  • Wij drinken hooguit met mate alcohol na de sport, maar nooit als we nog moeten deelnemen aan het verkeer en spreken met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.