Privacy

Laatst gewijzigd: 29 juni, 2018

PRIVACYBELEID VAN C.S.V. Handbal

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.S.V. Handbal (hierna: CSV) verwerkt van haar leden, trainers en donateurs.

Indien je lid wordt van CSV of om een andere reden persoonsgegevens aan CSV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
CSV Handbal, Van Haerlemlaan 27, 1901 JM Castricum, KvK-nummer 40634008
De secretaris is bereikbaar via secretaris@csvhandbal.nl

2. Welke gegevens verwerkt CSV en voor welk doel

 • 2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  • a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • b) adresgegevens eventueel postadres
  • c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
 • 2.2 CSV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en/ of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;,
  • naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CSV;
  • je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt inzake betalingen van het lidmaatschapsgeld, trainingen, of andere diensten waarvoor een machtiging wordt gegeven;
 • 2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met CSV.

3. E-mail berichtgeving

CSV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van CSV te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Beeld- en geluidsmateriaal

CSV maakt gebruik van internet (website), Facebook en whatsapp (groepsapp) als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. Het gaat derhalve om algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Voor het publiceren van foto’s op de site en Facebook en het meewerken aan opnames door externe instanties wordt apart uw toestemming gevraagd (of van de wettelijk vertegenwoordigers bij minderjarige leden). Het gaat hierbij specifiek om:

 • Het maken van foto’s en/of video-opnamen door de leiding en/of fotograaf en/of cameraman/vrouw,
 • Het intern en/of extern publiceren van foto’s voor promotiedoeleinden van onze vereniging (bijv. flyers, posters, website en social media),
 • Het ontvangen van foto’s en/of video-opnamen via whatsapp.

 5. Bewaartermijnen

CSV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Beeld- en geluidsmateriaal welke gemaakt en/of gepubliceerd zijn blijven eigendom van CSV en kunnen derhalve herhaaldelijk gebruikt worden voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4.

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • 6.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CSV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • 6.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CSV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker(s). Met de verwerker(s) hebben wij (een) verwerkersovereenkomst(en).

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 • 7.1 Via de secretaris van CSV kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CSV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • 7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens en/of beeld- en geluidsmateriaal als bedoeld in artikel 2 en 4, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.
 • 7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop CSV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretaris van CSV)
 • 7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan secretaris@csvhandbal.nl.

8. Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

9. Privacywetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

9.1 Ip-adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van CSV en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. CSV heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van CSV geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van CSV een niet-privacygevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van csvhandbal.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

9.2 Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

9.3 Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (CSV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.