Belangrijke mededeling: informatie-avonden bestuursfuncties

Door: Joyce Glorie

Gepubliceerd op: 13 februari, 2020

Beste leden, ouders van leden en overige geïnteresseerden,

Waar handbal op dit moment mede door alle prachtige successen van het nationale dames- en heren team de aandacht heeft, zien we ook bij C.S.V. een groei bij de jeugd.

Daarnaast zijn en worden er nog steeds de nodige sportieve successen behaald door onze teams en zijn er ieder jaar weer mooie evenementen zoals het schoolhandbaltoernooi en alle jeugdactiviteiten.

Helaas is dit alles niet genoeg om een vereniging ook organisatorisch te laten draaien. Al langere tijd worstelt het bestuur met bezetting, draaien we dubbelfuncties en kunnen we niet alle taken doen zoals we dat graag willen doen. Het bestuur heeft op meerdere manieren getracht bestuursfuncties te vullen maar dit is nog niet gelukt. Op de laatste Algemene Ledenvergadering (een voorbeeld van de tijdnood, te laat in het jaar en nog steeds geen notulen) is tevens aangegeven dat met ingang van volgend jaar het grootste deel van het bestuur zal aftreden en dat de nood hoog is. Aansluitend hierop heeft onze voorzitter Xander aangegeven ook af te treden om diverse redenen, net als de overige bestuursleden zo allemaal hun redenen hebben. Op de Algemene Ledenvergadering zien wij veelal dezelfde mensen die vrijwel allemaal ook al veel doen voor de vereniging. Dit zijn dan ook niet de mensen die we nog meer kunnen en willen belasten, zij doen namelijk al heel veel waardevolle dingen voor C.S.V. zoals trainingen, coachen, ledenadministratie, competitiezaken etc.

Dit betekent dat onze prachtige vereniging binnenkort geen bestuur meer heeft en zonder bestuur is het bestaan van een vereniging niet mogelijk. Om dit te voorkomen wil het bestuur een presentatie geven van de inhoud van iedere bestuursfunctie. Hiermee willen wij inzicht geven in de taken en tijd van een bestuursfunctie en hopen wij dat er enthousiaste mensen opstaan die wij dan de komende periode kunnen begeleiden tot het einde van onze bestuurstermijn.

Om iedereen de gelegenheid te geven om te komen zullen wij deze presentatie op twee avonden geven waarvan er 1 onder de trainingstijd plaats zal vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen C.S.V. een warm hart toedraagt en verwachten dan eigenlijk ook dat we iedereen (bij jeugdleden minimaal 1 ouder) mogen verwelkomen op 1 van de avonden. Na afloop zal er uiteraard gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Wanneer:

Dinsdag 25 februari:         presentatie 1 18:00 – 18:45

Dinsdag 25 februari:         presentatie 2 19:00 – 19:45

 

Woensdag 26 februari:    presentatie 3 19:00 – 19:45

Woensdag 26 februari:    presentatie 4 20:00 – 20:45

Waar:
Sporthal de Bloemen

Hopelijk kunnen wij na deze 2 avonden een nieuw bestuur gaan inwerken!

Namens het bestuur van C.S.V. Handbal

secretaris@csvhandbal.nl