ALV 2020 Notulen

Door: Tim Bakkum

Gepubliceerd op: 20 december, 2020

Beste leden,

We kijken terug op een bewogen (handbal) jaar. Door Covid-19 is er helaas veel anders gelopen dan een ieder zou wensen. Een jaar van veel gemis, persoonlijk leed maar ook saamhorigheid.
Ondanks dit alles, kijkt het bestuur met vertrouwen naar 2021.

De online ALV was qua opkomst een groot succes! Er zijn veel positieve ontwikkeling bij de jeugd en ook het bestuur is weer bijna voltallig. Jammer genoeg is er nog geen opvolging gevonden voor Priscilla als penningmeester. Ook zijn er nog commissies op zoek naar leden. De aanhoudende tegenvallers in inkomsten en het ontbreken van een penningmeester, wat nu tegen betaling door een boekhoudkantoor moeten worden uitgevoerd, zorgen voor een oplopend begrotingstekort.

Invoering Vrijwilligersbijdrage à €50 per lid

Doorat ook onze leden een druk leven hebben, heeft CSV moeite om alle vrijwilligerstaken door voldoende mensen te laten uitvoeren. Het bestuur wil voorkomen dat de lasten bij te weinig mensen komt te liggen en dat leden te veel alleen afnemer worden. Een gezonde vereniging kan immers alleen bestaan dankzij de bijdrage van al haar leden.

Er is dan ook een plan bedacht, waardoor iedereen wordt gestimuleerd bij te dragen. Zo hopen we met vele handen onze mooie club in stand te kunnen blijven houden. Tijdens de ALV is daarom voorgesteld om ieder lid te belonen voor zijn of haar tijdsbijdrage aan de club.

Ieder lid (of ouder van) die ten minste 12 uur per seizoen heeft bijgedragen, krijgt de ingevoerde vrijwilligersbijdragen per 1-1-2021, van €50 aan het eind van het seizoen terug. Deze 12 uur kan worden geleverd door:

  • training te geven of te coachen;
  • een bestuursfunctie te vervullen;
  • wedstrijden te fluiten;
  • deelname aan een van de gezellige commissies: feest-, clubhuis- of sponsorcommissie;
  • maandelijks terugkerende activiteiten: schoonmaakdienst, bardienst;
  • ondersteuning aan: de sponsor acties, opknap en onderhoudsdagen clubhuis, toernooien;
  • vervullen van openstaande vacaturen: vrijwilligers coördinator, voorzitter clubhuiscommissie, voorzitter sponsorcommissie, penningmeester;
  • andere leuke initiatieven te ontwikkelen in overleg met het bestuur om handbal te promoten of nog leuker te maken!

Ieder die zijn vrijwilligersbijdrage terug wil ontvangen, houdt zelf de minimaal 12 gemaakte uren bij. Aan het eind van het seizoen stuur je een overzicht van de gemaakte uren naar de penningmeester, waarna de bijdrage wordt terug gestort of verrekend met een volgend termijnbedrag.

Door de recente lockdown is de ingangsdatum van de vrijwillgersbijdrage per 1 januari uitgesteld tot nader orde.

Notulen

Een gezonde kerst

Ondanks alle beperkende Corona maatregelen wensen wij iedereen toch veel gezelligheid en gezondheid toe voor deze kerst. Voor het nieuwe jaar hopen wij iedereen weer snel in goede gezondheid te mogen ontvangen in de Bloemen of op Wouterland!

Prettige feestdagen en een sportief 2021 gewenst,

Namens het bestuur

Edwin Gerritsen